Menu CCS NL CCS NL

GROEN. SCHOON.

VERSPIL. NIET.

WATER. BESPAREN.

CCS zet zich in om altijd gebruik te maken van de meest effectieve schoonmaakproducten, waarbij de effecten op het milieu geminimaliseerd worden.

CCS werkt nauw samen met leveranciers om ervoor te zorgen dat verpakkingen en papierwerk tot een minimum worden beperkt – het uitgeven van e-Pay Slips en e-Time Sheets.

Onze innovatieve schoonmaakuitrusting, zoals platte dweilen, zorgt ervoor dat wij minder water en chemicaliën hoeven te gebruiken.