Hotel Housekeeping Manager (Ref#23343)
APPLY NOW

Titel: Hotel Housekeeping Manager

Locatie: Amsterdam Centrum Nederland

Type contract: Full-Time

Taal: Nederlands / Engels

Wie zijn wij:

Bij CCS Cleaning hebben we een duidelijke missie: SCHOONMAKEN TOT IN DE KERN. Dat doen we vanuit een uniek perspectief. We geloven in duurzaamheid ten opzichte van onze planeet en onze klanten. Door milieubewust schoon te maken, garanderen we een ecologisch verantwoord en standvastig resultaat. Door servicegericht te zijn, waarbij maatwerk voor onze klant de standaard is, kunnen onze klanten zich richten op waar ze goed in zijn. Iets waar we al jaren trots op zijn dankzij onze informele werksfeer en enthousiaste teams. CCS is een familiebedrijf dat al sinds 1967 bestaat. We hebben duizenden medewerkers verspreid over 9 landen.

Functieomschrijving:

Als Hotel Housekeeping Manager ben je verantwoordelijk voor het toezicht houden op en leiding geven aan een team van housekeeping medewerkers om de netheid, ordelijkheid en het algehele comfort van de gastenkamers van het hotel te waarborgen. Jouw rol is cruciaal bij het handhaven van hoge normen voor netheid, het coördineren van efficiënte werkschema's en het leveren van uitzonderlijke gastervaringen door middel van effectief leiderschap en aandacht voor detail.

Functiebeschrijving:

 • Teamleiderschap: Leiding geven aan een team van huishoudelijk personeel, waaronder supervisors & kamerbedienden, om ervoor te zorgen dat de taken efficiënt en effectief worden uitgevoerd.
 • Schoonmaken en inspecteren: Uitvoeren van inspecties van kamers, en back-of-house ruimtes om ervoor te zorgen dat deze schoon en georganiseerd zijn en voldoen aan de vastgestelde normen.
 • Training en ontwikkeling: Trainen van nieuwe huishoudelijke medewerkers op de juiste schoonmaaktechnieken, veiligheidsprocedures en hotelspecifieke normen. Zorg voor voortdurende coaching en ondersteuning om de vaardigheden en kennis van het team te verbeteren. Voer prestatiebeoordelingen uit.
 • Voorraadbeheer: Bewaken en controleren van de inventaris van schoonmaakbenodigdheden, en gastenbenodigdheden om ervoor te zorgen dat er voldoende voorraad beschikbaar is. Coördineren met de CCS Warehouse afdeling om de voorraad zo nodig aan te vullen.
 • Coördinatie werkschema's: Maken en beheren van werkschema's voor huishoudelijk personeel, zorgen voor de juiste personeelsbezetting om aan de operationele eisen te voldoen, rekening houdend met voorkeuren van werknemers en arbeidsvoorschriften.
 • Kwaliteitscontrole: Implementeren van kwaliteitscontrolemaatregelen, zoals willekeurige kamerinspecties en analyse van feedback van gasten, om ervoor te zorgen dat de schoonmaak- en servicenormen consistent van hoge kwaliteit zijn.
 • Werving: Werk samen met ons recruitment team om ervoor te zorgen dat de personeelsbezetting op peil blijft. Betrokkenheid bij sollicitatiegesprekken en het wervingsproces om ervoor te zorgen dat de werving en indiensttreding van personeel tijdig wordt afgerond.
 • Interactie met gasten: Reageer snel en professioneel op vragen, verzoeken en problemen van gasten met betrekking tot huishoudelijke diensten, waarbij je ernaar streeft om problemen op te lossen en verwachtingen van gasten te overtreffen.
 • Veiligheid en naleving: Zorgen voor naleving van gezondheids-, veiligheids- en hygiënevoorschriften en -procedures, waaronder het juiste gebruik en de opslag van schoonmaakchemicaliën en -apparatuur. Geef regelmatig veiligheidstrainingen voor het team. Ervoor zorgen dat onderhoudskwesties bij de juiste afdelingen worden aangekaart.


Kwalificaties:

 • Eerdere ervaring in een toezichthoudende of leidinggevende rol binnen de huishoudelijke afdeling van een hotel of vergelijkbaar etablissement.
 • Sterke leiderschaps- en communicatievaardigheden om een divers team effectief te managen en te motiveren.
 • Uitstekende aandacht voor detail en organisatorische vaardigheden.
 • Diepgaande kennis van schoonmaakmethoden, materialen en apparatuur die in de horeca worden gebruikt.
 • Inzicht in gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en -procedures met betrekking tot huishouding.
 • Vaardigheid in het gebruik van computersystemen en software voor planning, voorraadbeheer en rapportage.
 • Het vermogen om problemen of klachten van gasten op een professionele en tijdige manier te behandelen en op te lossen.
 • Flexibiliteit om verschillende diensten te werken, waaronder weekends en feestdagen, indien nodig.

Als Hotel Housekeeping Manager speel je een cruciale rol in het waarborgen van een schone, comfortabele en gastvrije omgeving voor onze gasten. Als je beschikt over sterke leiderschapskwaliteiten, aandacht voor detail en een passie voor het leveren van uitzonderlijke service, nodigen we je uit om te solliciteren naar deze functie.

 


 

 ENGLISH VERSION

Title: Hotel Housekeeping Manager

Location: Amsterdam City Centre Netherlands

Type of contract: Full-Time

Language: Dutch / English

Who are we:

At CCS Cleaning, we have a clear mission: CLEANING TO THE CORE. We do this from a unique perspective. We believe in sustainability towards our planet and our customers. Through environmentally conscious cleaning, we guarantee an ecologically responsible and steadfast result. By being service-oriented, where customization for our customer is the standard, our customers can focus on what they do best. Something we have proudly succeeded in for years thanks to our informal working atmosphere and enthusiastic teams. CCS is a family business around since 1967. We have thousands of employees across 9 countries.

Job purpose:

As a Hotel Housekeeping Manager, you will be responsible for overseeing and leading a team of housekeeping staff to ensure the cleanliness, orderliness, and overall comfort of the hotel's guest rooms. Your role is pivotal in maintaining high standards of cleanliness, coordinating efficient work schedules, and delivering exceptional guest experiences through effective leadership and attention to detail.

Job description:

 • Team Leadership: Manage a team of housekeeping staff, including room attendants, housekeeping aides, and janitors, to ensure efficient and effective completion of tasks.
 • Cleaning and Inspection: Conduct inspections of guest rooms, public areas, and back-of-house areas to ensure cleanliness, organization, and adherence to established standards.
 • Training and Development: Train new housekeeping staff members on proper cleaning techniques, safety procedures, and hotel-specific standards. Provide ongoing coaching and support to enhance the team's skills and knowledge. Execute performance reviews.
 • Inventory Management: Monitor and control the inventory of cleaning supplies, linens, and guest amenities to ensure an adequate supply is available. Coordinate with the CCS Warehouse department to replenish stock as needed.
 • Work Schedule Coordination: Create and manage work schedules for housekeeping staff, ensuring appropriate staffing levels to meet operational demands while considering employee preferences and labor regulations.
 • Quality Assurance: Implement quality control measures, such as random room inspections and guest feedback analysis, to ensure consistent delivery of high-quality cleaning and service standards.
 • Recruitment: Work with our recruitment team to ensure staffing levels are maintained. Involvement in Interviews and the recruitment process to ensure the recruitment and onboarding of staff is completed in a timely manner.
 • Guest Interaction: Respond promptly and professionally to guest inquiries, requests, and concerns related to housekeeping services, striving to resolve issues and exceed guest expectations.
 • Safety and Compliance: Ensure compliance with health, safety, and sanitation regulations and procedures, including the proper use and storage of cleaning chemicals and equipment. Conduct regular safety training for the team. Ensure any maintenance issues are raise with the appropriate departments.

Qualifications:

 • Previous experience in a supervisory or managers role within the housekeeping department of a hotel or similar establishment.
 • Strong leadership and communication skills to effectively manage and motivate a diverse team.
 • Excellent attention to detail and organizational abilities.
 • In-depth knowledge of cleaning methods, materials, and equipment used in the hospitality industry.
 • Understanding of health and safety regulations and procedures related to housekeeping.
 • Proficiency in using computer systems and software for scheduling, inventory management, and reporting.
 • Ability to handle and resolve guest concerns or complaints in a professional and timely manner.
 • Flexibility to work different shifts, including weekends and holidays, as needed.

As a Hotel Housekeeping Manager, you will play a crucial role in ensuring a clean, comfortable, and welcoming environment for our guests. If you possess strong leadership skills, attention to detail, and a passion for delivering exceptional service, we invite you to apply for this position and contribute to our commitment to providing outstanding guest experiences.

Certifications

OUR LOCATIONS

 • IRELAND

  Unit 14 A, Stadium Business Park Ballycoolin Road, Dublin 11

 • UK

  167-169 Great Portland Street, London, Fifth Floor, W115PF

 • FRANCE

  Cullen Cleaning, TMF Pôle, 3-5 rue Saint Georges 75009, Paris

 • GERMANY

  Zweigniederlassung Düsseldorf Königsallee 92a, 40212 Düsseldorf

 • BELGIUM

  Design Center, Esplanade Heyzel 1 Box 94 1010 Brussels

 • NETHERLANDS

  Graftermeerstraat 47C, 2131 AA Hoofddorp

 • AUSTRIA

  Office Park I Top B02, Vienna, 1300

 • POLAND

  Topolowa 19 49 318, Skarbimierz Osiedle

 • Czech Republic

  Cullen Cleaning Services Czech Republic s.r.o.

  Nadrazni 344/23, 150 00 Praha 5 - Smichov