Mobile Cleaning Operative bij Flink Den Haag (Ref#23308)
APPLY NOW

See English Below:

Locatie: Den Haag  | Flink
Uren: 38 uur
Soort contract: Voltijds


Functieoverzicht:

Als Mobile Cleaner is je primaire verantwoordelijkheid het leveren van efficiënte schoonmaakdiensten van hoge kwaliteit aan verschillende locaties en klanten in heel Ierland. Je zorgt ervoor dat aan de netheids- en hygiënenormen wordt voldaan en draagt bij aan de algehele uitstraling en hygiëne van de locaties van onze klanten. Je functie vereist aandacht voor detail, timemanagementvaardigheden en het vermogen om zelfstandig te werken. Je krijgt de beschikking over een bedrijfsvoertuig en alle gereedschappen en apparatuur die je nodig hebt om succesvol te kunnen werken in de hele regio.

Wie zijn wij

Bij CCS Cleaning hebben we een duidelijke missie: CLEANING TO THE CORE. We doen dit vanuit een uniek perspectief. We geloven in duurzaamheid ten opzichte van onze planeet en onze klanten. Door milieubewust schoon te maken, garanderen we een ecologisch verantwoord en standvastig resultaat. Door servicegericht te zijn, waarbij maatwerk voor onze klant de standaard is, kunnen onze klanten zich richten op waar ze goed in zijn. Iets waar we al jaren trots op zijn dankzij onze informele werksfeer en enthousiaste team

 Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Reiniging en Sanistatie: Grondig schoonmaken en saneren van klantlocaties in heel Ierland. Dit houdt in vegen, dweilen, afstoffen, stofzuigen, oppervlakken afnemen, desinfecteren en voorraden aanvullen.
 • Afvalbeheer: Op de juiste manier afvoeren van afvalmaterialen, volgens vastgestelde richtlijnen en voorschriften. Ervoor zorgen dat afvalbakken regelmatig geleegd worden en dat afval gescheiden wordt ingezameld.
 • Rapportage en documentatie: Houd nauwkeurige gegevens bij van schoonmaakactiviteiten, inclusief voltooide taken, schoongemaakte gebieden en gebruikte voorraden.
 • Veiligheid en naleving: Houd je aan alle veiligheidsrichtlijnen, inclusief het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's). Volg vastgestelde protocollen en procedures om ervoor te zorgen dat gezondheids- en veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.
 • Timemanagement: Efficiënt je schema beheren en taken prioriteren om de toegewezen schoonmaakdoelen binnen de aangegeven tijd te halen. Aanpassen aan veranderende prioriteiten of dringende verzoeken met behoud van hoge kwaliteitsnormen.
 • Klantenservice: Professioneel en beleefd omgaan met klanten of cliënten. Antwoord geven op vragen, problemen aanpakken en een positieve en vriendelijke houding handhaven.

Kwalificaties en vaardigheden:

 • Eerdere ervaring in schoonmaak- of conciërgediensten heeft de voorkeur.
 • Kennis van schoonmaaktechnieken, -apparatuur en -middelen.
 • Sterke aandacht voor detail en het vermogen om hoge netheidsnormen te handhaven.
 • Uitstekende vaardigheden op het gebied van tijdbeheer en organisatie.
 • Effectieve communicatieve vaardigheden en het vermogen om te communiceren in het Engels.
 • In staat zijn om zelfstandig en met minimale supervisie te werken.
 • Flexibiliteit om je aan te passen aan veranderende schema's en locaties.
 • Bereid om naar verschillende locaties te reizen
 • Volledig rijbewijs
 • Geleverd voertuig


CCS is een familiebedrijf dat bestaat sinds 1967. We hebben duizenden werknemers in 9 landen.

CCS is een familiebedrijf dat bestaat sinds 1967. We hebben duizenden werknemers in 9 landen.
In ons recente medewerkersonderzoek gaf 82% van onze medewerkers aan dat ze CCS zouden aanbevelen aan een vriend die op zoek was naar werk. Onze teams gaven ook aan dat ze het respect dat ze krijgen en de ondersteunende teams waarin ze werken erg op prijs stellen. Dit is de kern van onze bedrijfswaarden en maakt van ons een fantastische plek om te werken.

 


 

Location: The Hague  | Flink
Hours: 38 hours
Type of contract: Full-time

 

 Position Overview:

As a Mobile Cleaner, your primary responsibility is to provide efficient and high-quality cleaning services to various locations and clients across Ireland. You will ensure cleanliness and sanitation standards are met, contributing to the overall appearance and hygiene of our client locations. Your role requires attention to detail, time management skills, and the ability to work independently. You will be supplied with a company vehicle and all the tools and equipment needed to allow you work successfully across the region. 

Who are we

At CCS Cleaning, we have a clear mission: CLEANING TO THE CORE. We do this from a unique perspective. We believe in sustainability towards our planet and our customers. Through environmentally conscious cleaning, we guarantee an ecologically responsible and steadfast result. By being service-oriented, where customization for our customer is the standard, our customers can focus on what they do best. Something we have proudly succeeded in for years thanks to our informal working atmosphere and enthusiastic teams.

Key Responsibilities:

 • Cleaning and Sanistation: Perform thorough cleaning and sanitization of customer locations across the Republic of Ireland. This involves sweeping, mopping, dusting, vacuuming, wiping surfaces, disinfecting, and restocking supplies.
 • Waste Management: Properly dispose of waste materials, following established guidelines and regulations. Ensure that waste bins are emptied regularly and waste segregation practices are maintained.
 • Reporting and Documentation: Maintain accurate records of cleaning activities, including completed tasks, areas cleaned, and supplies used.
 • Safety and Compliance: Adhere to all safety guidelines, including the proper use of personal protective equipment (PPE). Follow established protocols and procedures to ensure compliance with health and safety regulations.
 • Time Management: Efficiently manage your schedule and prioritize tasks to meet assigned cleaning targets within designated timeframes. Adapt to changing priorities or urgent requests while maintaining high-quality standards.
 • Customer Service: Interact professionally and courteously with customers or clients. Respond to inquiries, address concerns, and maintain a positive and friendly demeanor.

Qualifications and Skills:

 • Previous experience in cleaning or janitorial services is preferred.
 • Knowledge of cleaning techniques, equipment, and cleaning agents.
 • Strong attention to detail and the ability to maintain high cleanliness standards.
 • Excellent time management and organizational skills.
 • Effective communication skills and the ability to communicate in English
 • Ability to work independently and with minimal supervision.
 • Flexibility to adapt to changing schedules and locations.
 • Willing to travel to different sites
 • Full Drivers License
 • Vehicle provided

CCS is a family business around since 1967. We have thousands employees across 9 countries.

In our recent employee opinion survey 82% of our employees said that they would recommend CCS to a friend who was looking for work. Our teams also said how much they valued the respect shown to them and the supportive teams they work in. This is core to our company Values and what makes us a great place to work.

 

Certifications

OUR LOCATIONS

 • IRELAND

  Unit 14 A, Stadium Business Park Ballycoolin Road, Dublin 11

 • UK

  167-169 Great Portland Street, London, Fifth Floor, W115PF

 • FRANCE

  Cullen Cleaning, TMF Pôle, 3-5 rue Saint Georges 75009, Paris

 • GERMANY

  Zweigniederlassung Düsseldorf Königsallee 92a, 40212 Düsseldorf

 • BELGIUM

  Design Center, Esplanade Heyzel 1 Box 94 1010 Brussels

 • NETHERLANDS

  Graftermeerstraat 47C, 2131 AA Hoofddorp

 • AUSTRIA

  Office Park I Top B02, Vienna, 1300

 • POLAND

  Topolowa 19 49 318, Skarbimierz Osiedle

 • Czech Republic

  Cullen Cleaning Services Czech Republic s.r.o.

  Nadrazni 344/23, 150 00 Praha 5 - Smichov