BLASK. PRZYKŁAD

CCS posiada własny ośrodek szkoleniowy, który zapewnia zarówno szkolenia teoretyczne, jak i praktyczne. Jesteśmy członkami Europejskiej Federacji Utrzymania Czystości (EFCI) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Dostawców Sanitarnych (ISSA), a także współpracowaliśmy z Londyńską Akademią Sprzątania (London Cleaning Academy). Firma CCS Cleaning Services uzyskała akredytację dla swojego Zespołu Sprzątania Przemysłowego i Wstępnego.

PEWNOŚĆ. BEZPIECZEŃSTWO.

CCS stosuje wewnętrzne procedury weryfikacji, w celu sprawdzenia wszystkich potencjalnych kandydatów. Wszelkie infomracje oraz dokumenty są sprawdzane podczas procesu rekrutacyjnego.