CEL

W CCS poważnie traktujemy nasze zaangażowanie na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. To podejście kieruje i napędza nasz sposób prowadzenia działalności i znajduje żywe odzwierciedlenie w wartościach firmy.  Jesteśmy zaangażowani w dążenie do doskonałości na gruncie czterech głównych filarów: Miejsce pracy, Rynek, Społeczność i Środowisko.

NASZE ZOBOWIĄZANIA:

Poniżej znajdują się zobowiązania, których podejmujemy się jako organizacja i oczekujemy od wszystkich naszych zespołów wzajemnego wspierania się w stosowaniu się do nich.

Miejsce pracy:
 • Wszyscy jesteśmy równi, stosujemy politykę otwartych drzwi na wszystkich poziomach naszej organizacji
 • Równość i różnorodność są obecne i cenione. Nie będziemy tolerować jakiegokolwiek rodzaju dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu u naszych pracowników lub interesariuszy
 • Oferowanie możliwości rozwoju, nauki i rozwoju osobistego
 • Wypłacanie uczciwych wynagrodzeń zgodnie z przepisami obowiązującymi w każdym z regionów, w których działamy
 • Zapewnianie naszym pracownikom szybkiej wypłaty w należnej wysokości
 • Przestrzeganie prawa pracy we wszystkich systemach prawnych, w ramach, których działamy
 • Pracownicy nigdy nie zostaną poproszeni o wykonanie zadania, które nie spełnia najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Nie będziemy tolerować odzywania się do personelu w obraźliwy sposób
 • Stawiamy na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym i nie będziemy tolerować łamania przepisów dotyczących czasu pracy
 • Wszyscy pracownicy zostaną odpowiednio przeszkoleni, aby mogli wykonywać swoją pracę, będą również wspierani, by osiągnąć swój najwyższy potencjał
 • Regularnie komunikujemy się ze wszystkimi pracownikami
Rynek:
 • Zgodność z najwyższymi standardami etyki we wszystkich naszych relacjach biznesowych
 • Przejrzystość działania wobec naszych interesariuszy
 • Dostarczanie najwyższych standardów obsługi i szybkie działanie w celu rozwiązania wszelkich problemów
 • Działanie zgodne z prawem każdego regionu, w którym operujemy
 • Dostarczanie naszym klientom szczegółowej wiedzy na temat naszych produktów i usług
 • Postępowanie uczciwie i z szacunkiem wobec wszystkich interesariuszy
 • Konkurencja z innymi firmami jest rozsądna i oparta na jakości, wartości i integralności świadczonych usług

 

Społeczność:
 • Jesteśmy zaangażowani w rozwój społeczności i wspieramy ją poprzez sponsorowanie różnych przedsięwzięć tam, gdzie to możliwe
 • Tworzymy źródło zatrudnienia dla lokalnej społeczności, które jest na tyle elastyczne, aby odpowiadać potrzebom zróżnicowanej grupy ludzi
 • Akcje charytatywne są wspierane poprzez coroczne dotacje
Środowisko:
 • Stałe dążenie do ulepszania naszych produktów przy wykorzystaniu najnowszych technologii w celu zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów i zużycia zasobów
 • Używanie jak najmniejszej ilości danego produktu, aby zapewnić jak najbardziej zrównoważony środowiskowo, bezpieczny i skuteczny rezultat pracy
 • Koncentraty i saszetki powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie to możliwe, aby zapewnić transport o jak najmniejszej objętości, zmniejszając tym samym emisję dwutlenku węgla
 • Stosowanie produktów biodegradowalnych, gdziekolwiek to możliwe
 • Korzystanie z systemów informatycznych u klienta, aby zmniejszyć zużycie papieru