KARTA RÓŻNORODNOŚCI

Jesteśmy dumni z tego, że nasza firma zatrudnia w 8 krajach ponad 3000 osób o 88 różnych narodowościach. Różnorodność jest jednym z naszych istotnych sukcesów i aby udowodnić nasze zobowiązanie wobec niej, przystąpiliśmy do Karty Różnorodności w każdym państwie, w którym działamy.

  • Nieustanne dążenie do zapewnienia, że nasza kultura korporacyjna charakteryzuje się szacunkiem i uznaniem wobec naszej różnorodności.
  • Promowanie naszego zaangażowania na rzecz różnorodności w miejscu pracy poprzez odpowiednie szkolenie kadry zarządzającej oraz personelu.
  • Szacunek i promowanie wszelkich aspektów zasady niedyskryminacji w organizacjach.
  • Dążenie do odzwierciedlenia różnorodności społeczeństwa na każdym poziomie naszej organizacji.
  • Angażowanie naszych pracowników, klientów i dostawców w nasze inicjatywy dotyczące różnorodności i równości.
  • Podkreślanie w naszych publikacjach, tam, gdzie to stosowne, zobowiązania naszej firmy do niedyskryminacji i zachowania różnorodności.