DOEL

Bij CCS nemen we ons engagement voor maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus. Het begeleidt en stuurt de manier waarop we zaken doen en het leeft door in onze bedrijfswaarden. We streven naar topkwaliteit in de vier pilaren: Werkplek, Marktplaats, Gemeenschap en Milieu.

ONS ENGAGEMENT:

Hieronder volgen de punten waarvoor we ons als organisatie inzetten. We verwachten van al onze teams dat ze elkaar helpen om zich eraan te houden

Werkplek:
 • We zijn allemaal gelijk, er is een open deur-beleid op alle niveaus van onze organisatie
 • Gelijkheid en diversiteit zijn voor ons heel belangrijke begrippen. We tolereren geen enkele discriminatie van ons personeel of onze aandeelhouders op wat voor grond dan ook
 • Kansen voor bevordering, opleiding en persoonlijke ontwikkeling
 • Betaling van eerlijke lonen in overeenstemming met plaatselijke wetten en regelgeving in al onze regio’s
 • Altijd een prompte en juiste betaling van ons personeel
 • We zullen altijd voldoen aan de arbeidswetten in alle landen waarin we werken
 • Ons personeel zal nooit gevraagd worden een taak uit te voeren als niet aan de hoogste gezondheids- en veiligheidseisen voldaan wordt
 • We tolereren niet dat onze werknemers respectloos wordt toegesproken
 • We richten ons op een goede balans tussen werk en leven en tolereren geen overtredingen van arbeidstijdregels
 • Al onze werknemers worden goed opgeleid om hun werk te kunnen doen en aangemoedigd om hun potentieel te kunnen vervullen
 • We zijn regelmatig in gesprek met al ons personeel
Marktplaats:
 • Overeenstemming met de hoogste ethische standaard in al onze zakenrelaties
 • Open omgang met onze klanten en aandeelhouders
 • De allerbeste service leveren en snel optreden om welk probleem dan ook te herstellen
 • Volledige overeenstemming met de wetten van alle regio’s waarin we werken
 • Het leveren aan onze klanten van gedetailleerde produktkennis en diensten
 • Eerlijke en respectvolle omgang met alle aandeelhouders
 • Een competitie die redelijk is en gebaseerd op de kwaliteit, waarde en integriteit van de geleverde diensten

 

Gemeenschap:
 • We zetten ons in voor de ontwikkeling van gemeenschappen en voor sponsorsteun waar mogelijk
 • Ontwikkeling van plaatselijke werkgelegenheid die flexibel kan aansluiten op de behoeftes van uiteenlopende groepen mensen
 • Jaarlijkse donaties aan goede doelen
Milieu:
 • Een constant streven om onze produkten te verbeteren door het gebruik van de nieuwste technologie en zo verspilling en consumptie tegen te gaan
 • Zo min mogelijk produktgebruik om toch het meest duurzame, veilige en effectieve resultaat te bereiken
 • Waar mogelijk een gebruik van concentraten en zakjes voor een minimaal transportvolume en daardoor een vermindering van de ecologische voetafdruk
 • Waar mogelijk een gebruik van biologisch afbreekbare produkten
 • Gebruik van IT-systemen op alle klantlocaties om papiergebruik te verminderen