Respect

Bij CCS stimuleren we diversiteit in al haar vormen. We bevorderen inclusiviteit in al onze werkprocessen. We hebben praktische en zichtbare beleidsmaatregelen ingevoerd om te zorgen dat we verantwoordelijk kunnen worden gesteld en we onze woorden in daden blijven omzetten.

Ander beleid en praktijken op de werkplek

RechtvaardigheidEerlijkheid

CCS is een diverse organisatie, die vertegenwoordigd wordt door 89 nationaliteiten. Het is voor CCS heel belangrijk dat iedereen, ongeacht wat voor achtergrond zij hebben, zich welkom voelt en ondersteunt wordt. In 2018 ondertekende we het diversity charter in elk land waarin we actief zijn. Dit helpt ons om beleidsmaatregelen te ontwikkelen en uit te voeren om diversiteit en inclusiviteit te allen tijde te stimuleren. Wij tolereren geen enkele vorm van discriminatie van ons personeel of andere belanghebbenden.

Waarden

Bij CCS hebben we een reeks bedrijfswaarden opgesteld, die we gebruiken om een respectvolle, samenwerkende en progressieve omgeving te bevorderen. Al onze mensen krijgen een training over deze bedrijfswaarden. Wij geloven erin dat deze waarden belangrijk zijn voor het verbeteren en versterken van onze bedrijfscultuur. Elke maand belonen we onze mensen die echt symbool staan voor deze waarden. Jaarlijks houden we ook beloningsdagen en organiseren we een werknemersontbijt voor mensen die deze waardes echt nageleefd hebben in de afgelopen 12 maanden. Dit geeft ons de mogelijkheid onze erkenning uit te spreken en deze mensen persoonlijk te kunnen belonen.