DIVERSITEITSHANDVEST

We zijn er trots op te kunnen zeggen dat we een bedrijf zijn van meer dan 2000 mensen die in acht landen werken met 88 verschillende nationaliteiten in ons team. Diversiteit is een van de hoekstenen van ons succes, en om ons engagement daaraan te bewijzen hebben we in ieder bedrijf waarin we werken het diversiteitshandvest ondertekend

  • Voortdurend werken aan een bedrijfscultuur die gekarakteriseerd wordt door respect en waardering voor onze diversiteit.
  • Ons engagement voor diversiteit op de werkplek bevorderen door management- en personeelstraining te geven waar nodig.
  • Respect voor en bevordering van het toepassen van alle aspecten van het non-discriminatieprincipe in organisaties.
  • Streven naar een afspiegeling van de diversiteit van de maatschappij op alle niveaus van onze organisatie.
  • Betrekken van onze werknemers, klanten en leveranciers in de diversiteits- en gelijkheidsinitiatieven.
  • Ons bedrijfsengagement voor non-discriminatie en diversiteit door laten klinken in onze publicaties, indien van toepassing.
  • Deelname in Diversiteits Charter Ierland.